Het laatste nieuws


VIP Keurmerk

Vink Bedrijfshygiëne is erg trots te kunnen melden dat we in het bezit zijn van het VIP keurmerk (Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer).

Lees verder in 'VIP Keurmerk'

De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.