De Mol (Talpa europaea L.)

Molshopen ontsieren uw gazon en bloembedden en hun gegraaf beschadigt de wortels van jonge planten en brengt uw terras of stenen omhoog.

Mollen in uw tuin:
Molshopen ontsieren uw gazon en bloembedden en hun gegraaf beschadigt de wortels van jonge planten en brengt uw terras of stenen omhoog.

Mollen graven  2 soorten tunnels:

  • Oppervlakkige tunnels net onder het oppervlak voor het zoeken naar voedsel. Dit zijn de zgn.  mollenrichels die in gazon of bloembed kunnen verschijnen.
  • Diepe tunnels 10 tot 40 cm onder de grond. Waar de grond omhoog wordt gewerkt, verschijnen de molshopen. De tunnels zelf zijn niet zichtbaar.

Mollen horen van nature thuis in het bos, maar ze voelen zich ook prima op hun gemak in tuinen, sportvelden, weilanden of bouwland. Een mollenprobleem kan snel optreden en grote schade veroorzaken.
In weilanden kunnen molshopen en molsgaten problemen geven voor grazende paarden en koeien. We kunnen niet voorkomen dat mollen in uw tuin komen. We kunnen wel het probleem uit de weg helpen zodra het zich voordoet.

Mollen in de tuin:
U ziet molshopen of “mollenrichels” welke ontstaan door het graven van tunnels door de mollen. Aangezien mollen slechts zelden boven de grond komen, is de kans dat u er een te zien zult krijgen  klein. Let op: ben voorzichtig als u een levende mol vangt, ze hebben heel scherpe tanden en ze  zullen zeker proberen te bijten.

Doe-het-zelf mollenbestrijding?
Door middel van mollenvallen: het beste te gebruiken in de herfst en het voorjaar, wanneer de mollen het actiefste zijn. Voor het beste resultaat wordt aangeraden meerdere vallen in de zgn. diepe tunnels te zetten, alhoewel dit een dure oplossing kan zijn voor een eenmalig probleem.
Let op: wees voorzichtig bij het plaatsen van de vallen en volg nauwgezet de instructies op om letsel te voorkomen. Controleer uitgezette vallen dagelijks op gevangen mollen.

De volgende dingen werken NIET!

  • Water in de mollengang laten lopen.
  • Glas of stenen in de gangen leggen.
  • Flessen in mollengangen plaatsen.
  • Een geluidsapparaat plaatsen

De mol graaft gewoon om de barricade(s) heen, mogelijk met als gevolg nog meer schade.

Bestrijding door middel van Fosforwaterstof:
Met een speciaal doseerapparaat worden tabletten magnesium- of aluminiumfosfide in de diepere mollengangen gelegd. Deze tabletten reageren met vocht (uit de lucht of bodem) waardoor een uiterst giftig gas, fosforwaterstof, ontstaat dat door de gangen drijft.
Deze pillen mogen alleen gebruikt worden door gediplomeerde mensen.
Wij zijn gediplomeerd en kunnen en mogen deze methode toepassen.

Specifieke gegevens over mollen

Algemeen:
De mol is ong. 13-15 cm groot, met een staartlengte van 2,5-4 cm. De kleur van de pels kan variëren van wit, lichtbruin tot goudkleurig. De normale kleur is zwart. De haren van de pels vertonen geen groei- Richting en is dus altijd glad (t.b.v. verplaatsing van de mol door de gang). Tastharen bevinden zich op de punt van de staart en aan de buitenrand van de graafpoten. Ze hebben brede poten met lange, brede nagels. De handpalmen zijn naar buiten gericht.

Mollen kunnen tot zeven jongen per nest, die als ze volwassen zijn ieder hun eigen tunnels zullen graven.

Leefwijze:
De mol leeft solitair in een eigen gangenstelsel. Oppervlakkige gangen graaft een mol met een snelheid van 12-15 meter per uur, en bij voorkeur in losse, humusrijke grond waarin ook veel wormen zitten en waar de grondwaterstand niet te hoog is. Ze kunnen behalve goed graven ook goed zwemmen en klimmen. Ze leven van wormen en insectenlarven die in hun gangen terechtkomen. De mol kan zich ook achterwaarts door de gang verplaatsen. Jonge mollen verplaatsen zich ook bovengronds.

Bestrijding:
De mol is in de Flora- en Faunawet aangemerkt als landelijke schadesoort. Er geldt een algehele vrijstelling. Bestrijding is mogelijk met mollenklemmen (er zijn verschillende typen verkrijgbaar) en door middel van mollentabletten fosforwaterstof.

Mollen weren?