Bruine Rat (Rattus norvegicus B.)

bruine rat

De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in ons land. De kleur is geen kenmerk voor de soort. De bruine rat komt o.a. voor in rioleringsstreek, onder en in gebouwen, op plaatsen met voedselaanbod (denk aan b.v. vuilnisstortplaatsen, slootkanten, recreatieterreinen, voerplaatsen voor vogels, enz.).

Waarom bescherming tegen ratten:

Ratten vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor zowel mensen als huisdieren. De ziekte van Weil, Salmonella, E.coli, paratyfus en TBC zijn ziekten die door ratten kunnen worden overgebracht.
Ook dragen ratten vaak vlooien, teken en mijten bij zich en daardoor kunnen acute allergische reacties optreden.
Door graverijen kunnen er verzakkingen optreden, waardoor b.v. de riolering stuk kan gaan, en het probleem alleen nog maar groter wordt.

Wanneer heeft u een rattenprobleem:

 • U hoort krassende geluiden onder vloeren of in muren
 • U ziet ratten, meestal in het donker/’s avonds.
 • U vindt uitwerpselen: donkere, langwerpige uitwerpselen van 10-14 mm lengte
 • U ruikt een kenmerkende geur. Ratten laten een naar muskus en ammonia ruikende geur achter, die vooral sterk is in (half)besloten ruimtes.
 • U ziet knaagschade. Ratten knagen vaak aan hout en plastic. Er kan zelfs brand veroorzaakt worden door knaagschade aan elektrische bekabeling.
 • U vindt opengescheurde voedselverpakkingen. Ratten scheuren verpakkingen open en laten mogelijk knaagschade achter.
 • U vindt nesten. Ratten bouwen nesten op warme, beschutte plaatsen van allerlei versnipperd materiaal. Nesten bevatten vaak jonge ratten.
 • U vindt holen. In tuinen graven ratten holen, vooral in composthopen, waterkanten of onder schuurtjes of tuinplanken.

Ratten die uw huis binnenkomen, vormen altijd een ernstig probleem. Elk rattenprobleem in huis moet direct worden aangepakt.

Heeft u ratten in huis, bel dan direct!

Ook als ratten voorkomen in de tuin of in andere buitengebieden, blijft dit een risico. Speciaal op plaatsen waar kinderen en/of huisdieren komen. Daarom is het belangrijk om ratten uit de tuin te verwijderen, zodat er ook minder gevaar is dat ze in huis proberen te komen.

Heeft uw huis een binnengarage of heeft u een katten- of hondenluik, dan verdient dit speciale aandacht omdat ratten dit kunnen gebruiken om binnen in huis te komen.

Wat kunt u doen:

Het belangrijkste is wering. Aangezien ratten door gaten kunnen kruipen van 1 cm is het belangrijk eventuele gaten dicht te maken. Denk ook aan spouwontluchtingen: hiervoor zijn bijenbekjes of spouwsafes in de handel. Ook kunt u deurborstels  onder deuren bevestigen.

Verder is het belangrijk ervoor te zorgen dat eventuele voedselbronnen niet toegankelijk zijn voor muizen. Verpak voedsel zoveel mogelijk in plastic of metalen bakken. Vergeet ook niet schoon te houden onder de fornuizen, kasten en koelkasten.

Houdt er rekening mee dat het voeren van vogels e.d. ook ratten kan aantrekken. Voer met mate, zodat het voer overdag op is en er ’s avonds geen voedselresten meer liggen .

Zorg ervoor dat huishoudelijk afval buiten in afgesloten bakken wordt bewaard en doe geen vlees op composthopen.

Tevens kunnen ratten uit het riool komen door kapotte buizen. Controleer daarom geregeld of uw leidingwerk in een goede staat van onderhoud verkeert.

Ratten kunnen snel uitbreiden en een plaag vormen indien niet behandeld. Zelf kunt u bijvoorbeeld met behulp van een klem of een vangkooi de ratten vangen. Professionele ongediertebestrijding is nodig indien het probleem groter wordt of aanhoudt.

Let op: voor een veilige rattenbestrijding dient u de gebruiksaanwijzingen strikt op te volgen. Aangezien rattenvallen erg krachtig zijn, mogen ze alleen worden ingezet op plaatsen waar ze niet bereikbaar zijn voor kinderen, huisdieren en in het wild levende dieren.

Onze servicemedewerkers bieden een zeer snelle en effectieve behandeling ter bestrijding van ratten met alle aandacht voor de veiligheid  van uw gezin en huisdieren. Tevens geven ze u ook advies om op gebied van  preventiemaatregelen.

Meld je voor advies of voor bezoek van een Vink specialist.

Uiterlijk en ontwikkeling:

bruine rat
 • rug is meestal grijsbruin, buik lichter; kleurvariëteiten komen voor, waaronder albino’s
 • stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar (reiken naar voren geklapt tot achter het oog)
 • dikke, vrijwel kale staart, korter dan lichaam (17-23 cm)
 • volwassen: 22-30 cm lichaamslengte, gewicht max. 500gr.
 • pasgeboren: 3cm lichaamslengte, kaal en blind.
 • wijfjes in leeftijd van 3-18 mnd. steeds bevrucht (max. 15 worpen)
 • draagtijd 21-23 dagen; nestgrootte gem. 7-10 jongen
 • zoogperiode duurt 4 weken
 • de jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp
 • vermoedelijke max. levensduur is 2-3 jaar; normaal 1 jaar
 • theoretisch zou elk wijfje gem. 15 x 8 = 120 jongen ter wereld kunnen brengen. Dit is afhankelijk van nestgelegenheid en voedselaanbod.
 • richtlijn is dat elk wijfje ca. 40 jongen ter wereld brengt, die ook weer aan de voortplanting deelnemen

Leefwijze:

leefwijze bruine rat
 • De bruine rat is een “cultuurvolger”, heeft een bijzonder groot aanpassingsvermogen, kan uitstekend graven, zwemmen, klimmen. De reuk is het voornaamste zintuig, en hij is ’s nachts meest actief.
 • De bruine rat is een alleseter met voorkeur voor wat het beste voor handen is: granen, knolgewassen, groenten, fruit, zowel op het veld als in opslag, vlees, vis, jong vee wordt soms aangevallen, voorraadvorming.
 • De vacht past zich bij de leefomstandigheden aan (wintervacht).
 • Ze hebben voorkeur voor waterrijke milieus; hebben dagelijks vocht nodig.
 • Ze verschuilen zich vaak in gegraven holen, veelal aan walkanten, in ruigten, bij stapels hout, maïskuilen, in riolen en mestputten, op ongecontroleerde vuilstortplaatsen, onder en in gebouwen, onder/achter op terreinen opgeslagen goederen.
 • Een kolonie bruine ratten heeft een eigen territorium (leefgebied) waar geen soortgenoten worden geduld; kannibalisme kan voorkomen. Wanneer een territorium vrijkomt door een uitgevoerde verdelgingsactie, zal deze spoedig ingenomen worden door een andere rattenkolonie, tenzij tijdig genomen weringsmaatregelen dit voorkomen.

Sporen:

Uitwerpselen (bruin/grijs, stomp, ca. 2 cm lang en 0,5 cm dik); holen (dichtgetrapte holen zijn meestal binnen 1 dag weer open); looppaden (ratten zoeken veelal aan 1 zijde dekking); “buiksmeer” op veel belopen randen en knaagsporen.

Schade:

Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyfus e.a.). Ratten kunnen ook veeziekten verspreiden (b.v. varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, ziekte van Aujeszky). Volwassen ratten eten gem. 15-20 gr. voedsel per dag en ze bevuilen voedselvoorraden met hun faeces en urine. Ze veroorzaken knaagschade aan b.v. verpakkingsmaterialen, leidingen en kabels (gevolg kan zijn storingen, kortsluiting) en aan isolatiemateriaal. En ten gevolge van graverijen kunnen verzakkingen optreden.

ratten voerkist

Maatregelen voor wering:

 • Huishoudelijk afval. Mors er niet mee en verzamel het in goed afsluitbare afvalemmers. Bewaar plastic zakken met huisvuil (vooral ‘s nachts) niet buitenshuis.
 • Voer voor vogels. Het zonder meer op de grond uitstrooien van voer voor de vogels trekt ratten aan. ‘s Nachts doen zij zich te goed aan de restanten, die de vogels hebben laten liggen. Vogels bij voorkeur voeren in vogelhuisjes of op voerplankjes met opstaande rand. Voer geen vogels (“eendjes voeren”) in de middag, want dan zijn ze meestal al verzadigd; ze eten dan nog maar weinig van het voer en ‘s nachts ligt het er voor de ratten.
 • Buitendeuren, kelderramen e.d. ‘s avonds goed afsluiten. Ook via openingen in buitenmuren en ten gevolge van defecte rioleringen (wees attent op grondverzakkingen en open putjes), kunnen ratten via spouw en kruipruimte binnenkomen.

Zorg voor orde en netheid, ook in de schuur en in de tuin. Materialen die langdurig blijven liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. Ook slecht beheerde composthopen kunnen een aantrekkelijke voedselbron vormen.

Blokbestrijding:

Zijn er ratten geconstateerd in uw woning, bedrijf of in een naburig gebouw, werk dan mee aan een “blokbestrijding”, d.w.z. de bestrijding van ratten in alle aangebouwde panden, waar zij worden geconstateerd. Er kan sprake zijn van een bouwkundig gebrek, b.v. een opening in de gevel of een kapot riool, van waaruit de ratten zich via doorvoeropeningen of de spouwruimten van het ene pand naar het andere begeven. Zo’n euvel moet hersteld worden om de aanwezige rattenpopulatie met succes te kunnen bestrijden.
De bestrijding dient uitgevoerd te worden door een gediplomeerd deskundige. Zoek zonodig contact met de (huis)eigenaar en/of uw gemeente en bel ons!

Last van bruine ratten?