Clustervlieg of Klustervlieg (Pollenia Rudis F.)

Deze vlieg dankt zijn naam aan het feit dat hij met grote groepen (clusters) een gebouw, een huis, een kerk binnenkomt in het najaar. Dit doen ze alleen om een warme droge plek te vinden om te overwinteren.

Deze vlieg dankt zijn naam aan het feit dat hij met grote groepen (clusters) een gebouw, een huis, een kerk binnenkomt in het najaar. Dit doen ze alleen om een warme droge plek te vinden om te overwinteren. Vaak komen deze vliegen voor in hoge gebouwen op de bovenste verdieping (Kerktorens, flatgebouwen, ziekenhuizen) , maar het gebeurt steeds meer dat ze een normale eengezinswoning of boerderij uitzoeken.

Ontwikkeling:

De volwassen vrouwtjes leggen hun eitjes op vochtige grond, onder rottende bladeren e.d.
Na ongeveer een week komen de larven uit en gaan actief op zoek naar regenwormen waar ze zich aan vast houden en vervolgens een gaatje in boren. De made ontwikkelt zich binnen in het lichaam van de regenworm.
Als de regenworm dood of bijna dood is boort de made zich een weg naar buiten en verpopt zich in de grond. De levenscyclus van de clustervlieg is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden; twee generaties per jaar is normaal, maar als de zomer erg warm is kunnen vier generaties per jaar voorkomen. De volwassen clustervlieg voedt zich met de nectar van bloemen.

Schade/hinder:

Tijdens de zomer en het begin van de herfst veroorzaken clustervliegen slechts zelden overlast.
Als het weer koeler wordt zoeken ze beschutting in hoeken en gaten in huizen en andere gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt zoeken ze meer bescherming en vormen vaak enorme clusters van duizenden vliegen. Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren. Volgens sommige theorieën komt dat doordat ze een bepaalde geur achterlaten.
Clustervliegen veroorzaken geen schade maar zijn door de grote aantallen wel bijzonder hinderlijk.

Bestrijding:

Begin met de wering, probeer alle naden en kieren te dichten zodat ze niet meer naar binnen kunnen. Plaats rond het voor- en najaar horren om de plaag te weren. De vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen.

Lukt het niet om clustervliegen te weren?