De Gewone Tapijtkever (Anthrenus Verbasci L.)

Ontwikkeling en Leefwijze:

Het eistadium kan 6 tot 35 dagen duren, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. De ontwikkeling van de larve kan zelfs 2-12 maanden in beslag nemen. Het popstadium duurt 5-19 dagen en vervolgens kan de kever 7-41 dagen in leven blijven. De larven van de tapijtkever zijn van nature aaseters en vinden hun voedsel meestal in (verlaten)vogelnesten. De volwassen kevers wordt ‘s zomers vaak op bloemen aangetroffen, waar ze zich voeden met stuifmeel en honing. Een enkele kever in huis kan een toevalstreffer zijn zonder dat er sprake is van schade. De kever kan bijvoorbeeld een overwinteringplaats in huis hebben gezocht of in het voorjaar of in de zomer toevallig binnen zijn gevlogen.

Wering/preventie:

  • Voorkom vogelnesten onder de dakpannen.
  • Ruim (oude) kadavers op, wespen- en hommelnesten (indien ze binnen bereik zijn).
  • Naden en kieren dichten.

Bestrijding:

Om de tapijtkevers te bestrijden moeten alle schuilplaatsen waar larven worden aangetroffen behandeld worden met een residueel werkend insecticide. Hierdoor wordt op de bespoten plaatsen een effect verkregen dat nog enkele maanden zijn dodelijke werking op de insecten behoudt.
Denk hierbij vooral aan plinten, naden en kieren en onder de randen van de vloerbedekking.
Ook is het aan te bevelen om voor de behandeling zeer grondig te stofzuigen, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen.

Schade aan kleding:

Het is alleen de larve van de gewone tapijtkever die voor schade kan zorgen.
Wanneer de insecten zich in een kledingkast of kist bevinden, dient men de kleren eruit te halen zodat de naden en kieren behandeld kunnen worden. Kinderspeelgoed moet voorafgaand aan de behandeling worden opgeruimd. Bij behandeling van de kasten kan speelgoed in plastic zakken worden verpakt.
Ook kan de kever (gedeeltelijk)wollen vloerbedekking aantasten.
Na de behandeling mag de behandelde ruimte twee uur niet betreden worden en daarna moet u goed ventileren
Kleding en andere textiel die is aangetast kan men het beste (laten) reinigen (tenminste 30 minuten bij 60°C zal dodelijk zijn) en vervolgens herstellen. Ook kan men insecten in materialen bestrijden door deze ca. 2 weken te bewaren in een vrieskist (temperatuur lager dan -10°C).Een tapijtkeverplaag kan zeer hardnekkig zijn en het is soms nodig de behandeling tussen de 6 en 8 weken te herhalen indien geen afdoende resultaat is verkregen.

Tapijtkevers bestrijden?