De Hoornaar (Vespa crabro L.)

De Hoornaar is de grootste inheemse wespensoort, en heeft dezelfde leefwijze als de wesp.
Hij komt niet erg algemeen voor, voornamelijk in het oosten van het land.
De koningin is forser dan de werksters en is 25-35 mm lang. De werksters zijn 17-24 mm lang.

Hoornaars zij minder agressief dan wespen, als u een nest benaderd zullen ze gonzend voor je gaan hangen om je zo schrik aan te jagen. Als je dan vervolgens wegloopt, trekt de Hoornaar zich ook terug.
Kom je echter dichterbij, dan zullen zij aanvallen.
Een steek van een Hoornaar is niet gevaarlijker of giftiger dan van een wesp of een bij. Hij jaagt echter meer angst aan omdat hij groter is, feller van kleur en je kunt hem horen als hij aan komt vliegen.

Leefwijze:

De Hoornaar bouwt ieder voorjaar een nieuw nest, maar geeft de voorkeur aan een bosrijke omgeving omdat hij afhankelijk is van hout, boomschors en insecten.
Het hout en boomschors gebruikt hij om zijn nest te bouwen, de insecten zijn nodig voor voedsel en opgroei van het broedsel. Vaak wordt er op warme dagen water uit de nabije omgeving gehaald en in het nest gesproeid om zo de temperatuur constant te houden en oververhitting tegen te gaan.
Alleen jonge koninginnen overwinteren.

Bestrijding:

Nesten die geen gevaar opleveren voor mens en huisdier, dienen ongemoeid te worden gelaten.

Last van de hoornaar?