Digitale rapportage

Met ons digitale rapportagesysteem PestScan heeft u via internet altijd toegang tot de meest actuele gegevens van de plaagdierpreventie en –bestrijding in uw bedrijf. Ook voor uw klanten en auditors is het heel duidelijk hoe serieus u omgaat met de plaagdierbestrijding en –preventie.

Tijdens inspecties worden alle bevindingen en aanbevelingen per inspectiepunt afzonderlijk geregistreerd via een PDA. Deze bevindingen worden doorgestuurd naar een centrale computer. Op deze wijze kunnen lijsten met actiepunten en uitgevoerde acties optimaal worden geregistreerd en beheerd.

Voor u is via een computer altijd het volgende inzichtelijk:

  • De rapportages
  • Statistieken en analyses
  • Documenten en certificaten
  • Plattegronden
  • Aanbevelingen
  • Management Dashboard

Maakt u al gebruik van PestScan, login op de PestScan.

Wilt u meer informatie over digitaal rapporteren via PestScan, neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.