Fruitvlieg (familie Drosophilidae)

Fruitvliegen kunnen zeer hinderlijk zijn en verontreinigen fruit -en groente producten. Gaaf fruit wordt niet aangetast, wel aangesneden of beschadigd fruit.

Fruitvliegen komen over heel de wereld voor. Alleen al in Nederland en België komen ca. 25 soorten voor. De fruitvlieg heeft een lengte van 3-4mm en de kleur is geelbruin tot zwart afhankelijk van de soort. Ze komen vaak voor in bierbrouwerijen, jamfabrieken, limonadefabrieken, cafés en winkels die groente en fruit verkopen. Ze zijn dol op de geur van een zwakke oplossing van alcohol of azijn.

Leefwijze:
Fruitvliegen ondergaan een volkomen gedaanteverwisseling (metamorfose). Dat wil zeggen dat deze insecten 4 levensstadia doorlopen tijdens hun ontwikkeling tot volwassen vlieg nl. ei, larve, pop en imago (volwassen insect). Het wijfje van de fruitvlieg legt 400 – 900 eitjes in gistend of rottend materiaal. Bijvoorbeeld aangetast fruit of groente, zure melk en schimmels. Na 1 dag komen de eitjes uit. Het larve stadium duurt ongeveer 1 week en het popstadium 2 tot 4 dagen. Van ei tot volwassen insect duurt de ontwikkeling ongeveer 8 tot 11 dagen. Een volwassen insect kan 2 maanden oud worden.

Schade:
Fruitvliegen kunnen zeer hinderlijk zijn en verontreinigen fruit -en groente producten. Gaaf fruit wordt niet aangetast, wel aangesneden of beschadigd fruit.

Wering:
Om de overlast door fruitvliegen te voorkomen kunnen de volgende maatregelen worden genomen.

  • fruit en groente niet te lang onafgedekt bewaren
  • goede hygiëne betrachten
  • gemorst kippenvoer opruimen
  • zure melk opruimen
  • vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen
  • lege wijn – en limonadeflessen zonder kurk of dop afvoeren

Bestrijding:
Bestrijding van fruitvliegen is alleen zinvol nadat de nodige weringsmaatregelen getroffen zijn.
Plaatselijk eventueel bestrijden.

Na de juiste voorzorgsmaatregelen nog last van fruitvliegen?