Steenmarter (Martes foina Erxleben)

De steenmarter is volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort. Vangen, verwijderen of doden is dus bij wet verboden.

Uiterlijk:
De steenmarter heeft het formaat van een slanke kat met een lichaamslengte van 40-50 cm (de steenmarter staat lager op zijn poten dan een kat). Opvallend is de lange pluimstaart. De vacht is vaalbruin met een witte bef, die iets doorloopt op zijn voorpoten.

De steenmarter is van alle markten thuis. Hij is een alleseter en lust vruchten, bessen, insecten, wormen, eieren, vogels en knaagdieren. Hij is handig in het vangen van ratten en muizen. Hij eet wat de omgeving biedt. De steenmarter is een goede klimmer, springer (hij kan tot 1,5 meter ver springen) en zwemmer. Het is echt een veelzijdig dier. De steenmarter zoekt graag beschutting. Overdag slaapt hij op één van zijn dagrustplaatsen in takkenhopen, holen, boomholten, schuurtjes of woningen. ‘s Nachts is hij actief op zoek naar voedsel.

Overlast en schade:
Spouwmuren, kruipruimten en zolders zijn geliefde verblijfplekken van de steenmarter in woningen. De aanwezigheid van steenmarters in huis kan leiden tot overlast en schade. Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is. In de zoogtijd kan men jongen horen piepen. Hun vaste uitwerpselplek kan stankoverlast geven. Steenmarters maken gebruik van verschillende dagrustplaatsen.(dit zijn er soms wel 14 stuks!!) De geluidsoverlast is dus niet permanent. Omdat ze vaak voedsel meeslepen naar hun dagrustplaats, komt het ook voor dat u vanuit die plek last krijgt van maden, vliegen en vlooien die uit de dode voedselresten komen.
Schade kan zijn: het wegvreten van isolatiemateriaal, het knagen aan mastiekdaken en het doorbijten van huiskabels. Het doorknagen aan remleidingen leidt tot autoschade. Ongelukken komen niet voor, want het euvel wordt gelijk ontdekt.
In de zin van de wet is schade door marters overlast. Omdat er geen sprake is van grote bedrijfsmatige schade door steenmarters, is er dan ook geen wildschaderegeling. Mogelijk is schade aan woningen op de verzekering te verhalen.

Beschermde diersoort:
De steenmarter is volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort. Vangen, verwijderen of doden is dus bij wet verboden. Volgens artikel 67 van de Flora- en faunawet kan de stand van een diersoort alleen worden beperkt om redenen van volksgezondheid, veiligheid en economische of ecologische schade. Deze redenen gelden echter niet voor de steenmarter, dus staat hij in dit artikel niet in de lijst van mogelijk te beteugelen soorten. Wel wordt de steenmarter genoemd in artikel 68. Als preventieve maatregelen niet helpen kan Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen tot beperking van schade door steenmarters. Omdat er inmiddels volop maatregelen te nemen zijn om overlast van de steenmarter te voorkomen, wordt dit artikel niet toegepast.
Overigens heeft bestrijding van de populatie stadsmarters op zich weinig zin, want wegvallende territoria worden bij voldoende aanbod van voedsel en huisvesting weer automatisch opgevuld. Hiertoe ontstaan nieuwe trekbewegingen. En heel Europa zit vol steenmarters. Er komt pas evenwicht als beperkende factoren een rol gaan spelen. Overigens leven in een gebied waar steenmarters niet verstoord worden minder steenmarters per oppervlakte-eenheid. Dit komt omdat in stabiele gebieden de territoria groter zijn.

Is er aan leidingen geknaagd in uw auto?
Bekijk of uw auto voortaan op een andere plek kan staan, als het kan in een afgesloten garage.
De kans dat een marter de auto inklimt, neemt ook af als u een stuk gaas of een doek met ammoniak op straat onder de motorruimte legt. Het heeft geen zin om een steenmarter met veel lawaai weg te jagen, of om een anti-marterspray te gebruiken. Als de kust weer veilig is, komt de marter namelijk gewoon terug…..

Preventieve maatregelen:
Als de steenmarters (en eventuele jongen) buiten zijn, kunt u de toegang naar de slaapplaats met hout of kippengaas afsluiten. Let wel: steenmarters kruipen door openingen van 5 cm. Als een steenmarter via een tak binnenkomt, kunt u deze afzagen. Verwijder plantengroei tegen de gevel. Een kraag op schuttingen en rond bomen, voorkomt dat de dieren erover of erin kunnen klimmen. Onder de motorkap van auto’s kan het beste een roostertje of stuk kippengaas worden aangebracht. Een doek met ammoniak, een schaaltje met bleekwater of een toiletblokje met citroengeur kan ook. Steenmarters hebben een hekel aan lawaai, fel licht en de geur van hondenhaar.
Alternatieve schuilplaatsen (op een rustige plek) kunnen ook uitkomst bieden. Er zijn goede ervaringen met houtstapels met hooi en stro.