Vleermuis (Chiroptera)

Algemeen:

De vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren. In Nederland zijn tot nu toe komen 21 verschillende vleermuissoorten aangetroffen. Daarvan komen er 7 soorten algemeen of redelijk algemeen voor. 9 Soorten worden als vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam beschouwd en 3 andere soorten zijn de afgelopen 50 jaar geheel uit Nederland verdwenen. 2 Soorten zijn als dwaalgast slechts 1 keer in Nederland waargenomen.

Alle in Nederland aangetroffen vleermuissoorten zijn wettelijk beschermd. Voor 9 soorten geldt daarnaast dat deze zijn opgenomen op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde en Kwetsbare Zoogdieren.

Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien. ‘s Avonds in de tuin, op straat of in het park. In de schemering komen ze tevoorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en motjes aan te jagen. Voor sommige mensen een fascinerend tafereel, voor anderen een ware nachtmerrie. Vleermuizen roepen immers bij veel mensen akelige gedachten op. Zo zouden vleermuizen in je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen ook zouden ze allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar. Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen. Vleermuizen vervullen als insecteneters een erg nuttige functie.

Vleermuizen in huis:

Het aantreffen van één of meerdere vleermuizen in huis is vaak even schrikken. Een rondvliegende vleermuis in een kamer is meestal zo verholpen; zet in de avondschemering de ramen open en de vleermuis vliegt meestal vanzelf weg. Als u één of meerdere vleermuizen in huis hebt is het belangrijk of te weten dat:

  • vleermuizen wettelijk beschermde dieren zijn : het is verboden vleermuizen te vangen, te verstoren en te doden
  • vleermuizen niet in haren vliegen
  • vleermuizen niet bijten (tenzij u ze probeert vast te pakken)
  • vleermuizen geen gaten knagen of nesten bouwen

Als de vleermuis ergens in uw kamer zit of hangt en geen aanstalten maakt om te vliegen (omdat hij bijvoorbeeld ziek of verzwakt is) of als vleermuizen overlast veroorzaken is het raadzaam om contact op te nemen met een vleermuisdeskundige, in Limburg kunt u voor meer informatie of vleermuisklachten terecht bij de gemeente waarin u woont.

Omdat verkeerd handelen nadelig kan zijn voor de vleermuis en omdat twee soorten vleermuizen in Nederland hondsdolheid (rabies) kunnen hebben moet u op de volgende punten letten:

  • Pak vleermuizen niet beet maar laat de vleermuis zitten en bel evt. de contactpersoon bij uw gemeente.
  • Als u de vleermuis toch moet verplaatsen probeer dan de vleermuis in een doosje of potje te doen, door het doosje of potje over de vleermuis te plaatsen en er een kartonnetje achter te schuiven.
  • Ook als u een dode of gewonde vleermuis vindt, bel dan de contactpersoon bij uw gemeente.
  • Wordt u onverhoopt toch gebeten raadpleeg dan onmiddellijk uw huisarts en zoek contact met de contactpersoon van uw gemeente.
  • Vleermuizen in een spouwmuur of onder het dak vormen geen gevaar. Als u ze met rust laat, bijten ze niet. Zieke vleermuizen worden niet “dol” of agressief maar verzwakken en gaan tenslotte dood.

Wering:

Aangezien alle soorten vleermuizen in ons land beschermd zijn, mogen zij niet worden gevangen en gedood, maar ook niet worden verontrust, wat wil zeggen dat het verboden is ze in hun schuilplaatsen te storen. Eventuele bouwkundige wering dient uitsluitend te worden toegepast in perioden dat er geen vleermuizen aanwezig zijn.