Zilvervisje (Lepisma saccharina L.)

Algemeen:

Het zilvervisje leeft over de gehele wereld, en komt regelmatig in gebouwen voor.
Het zilvervisje kan gemakkelijk verward worden met het Papiervisje.

Uiterlijk:

Lengte: 7 – 11,5 mm. Lichaam bedekt met fijne schubben, de vorm van een ” worteltje” met twee lange antennen aan de kop en 3 aanhangsels aan het achterlijf;
Zilverkleurig; snelle slangachtige bewegingen.

Ontwikkeling:

Onvolledige gedaanteverwisseling eieren 0,5 – 1,0 mm lang; eistadium ca. 28 dagen larvalestadium: de nimfen vervellen ca 8 a 9 maal. Ontwikkeling van ei tot volwassen exemplaar ca. 3 – 4 mnd. (ideale omst.) Levensduur afhankelijk van temp. En vochtigheid ca. 2 – 3 jaar.

Leefwijze:

Zilvervisjes zijn lichtschuw. Voorkeur voor hoge rel. luchtvochtigheid 75 % of meer. Overdag verbergen zij zich op donkere plaatsen, naden en kieren van gebouwen. Ze kunnen meerdere weken zonder water en eten. Zilvervisjes kunnen makkelijk versleept worden van het ene pand naar het andere. Dit gebeurd o.a. met het verplaatsen van papier, kranten, dozen e.d. Hun voedsel bestaat uit zetmeelhoudende producten, bijv. stijfsel dat is gebruikt om behang op te plakken, of vochtig half vergaan behangpapier. Dit dieet wordt aangevuld met eiwitten in de vorm van kleine, dode insecten en bepaalde soorten lijm die gebruikt wordt bij het inbinden van boeken. De meest gunstige temperatuur voor volwassen zilvervisjes ligt tussen de 21 en 29 C. Bij temperaturen beneden de 10 C vindt er geen enkele activiteit plaats; boven de 35 C sterven alle stadia van het zilvervisje.

Schade:

  • Papier, boekbanden, behang enz.

Wering:

  • Voldoende ventileren, lage luchtvochtigheid (50 % of lager), en temperatuur zo koel mogelijk.

Zilvervisjes gaan niet weg?