Zwartbruine Wegmier (Lasius niger L.)

Algemeen:

Mieren zijn sociaal levende, statenvormende insecten. Een mierenstaat bestaat veelal uit een groot aantal individuen. Binnen een dergelijke staat komen al naar gelang hun werkzaamheden sterk gespecialiseerde mieren voor. In het nest van de zwartbruine wegmier treft men b.v. één of meerdere koninginnen aan, werksters in grote aantallen en in een bepaalde tijd van het jaar mannetjes en jonge koninginnen. De koningin en de mannetjes zorgen voor de voortplanting en de werksters zorgen voor het verzamelen van voedsel, het verzorgen van het broed, het onderhoud van het nest en in voorkomende gevallen de verdediging van het nest.

Uiterlijk:

De zwartbruine wegmier behoort tot de subfamilie Formicinae, de “schubmieren”. Deze subfamilie draagt de naam omdat het gedeelte tussen het borststuk en het achterlijf, de achterlijfssteel, naar boven toe verbreed is tot een schub. De zwartbruine wegmier is zwartbruin tot zwart van kleur, met een overvloedige fijne beharing. De koninginnen zijn donkerbruin en de kop is smaller dan het borststuk. De mannetjes zijn donker- tot zwartbruin. De vleugels van de mannetjes en koninginnen zijn doorzichtig. De werksters zijn 3 – 5 mm, de mannetjes zijn 3,5 – 4,2 mm en de koninginnen 8 – 9 mm lang.

Leefwijze:

De zwartbruine wegmier komt overal voor in de vrije natuur, in tuinen, maar ook bij en in gebouwen. De mieren voeden zich met andere insecten maar ook met zoetigheid. Als een werkster een rijke voedselbron heeft gevonden, maakt zij de overige werksters hier op attent, die dan langs de door de vindster aangegeven weg naar de bron gaan om hulp te bieden bij het binnen halen. Zo ontstaan zgn. mierenstraten. Deze geven dus de richting aan waarin men het mierennest moet zoeken.

Bestrijding van mieren buitenshuis:

Mieren zijn buiten van groot belang voor het verdelgen van allerlei schadelijke insecten. Bestrijding dient alleen plaats te vinden wanneer deze insecten werkelijk last veroorzaken. Dit kan ook uit hygiënisch oogpunt zijn. Buiten moet men selectief te werk gaan met bestrijden, want het kan ook schade aan andere dieren veroorzaken. Insecticiden zijn nl. ook giftig voor huisdieren en mensen. Eerst dient men na te gaan waar zich het nest bevindt van de mieren, en deze te bestrijden met een insecticide. Wanneer de nestingangen niet gevonden of niet bereikt kunnen worden, kan men buiten op de mierenstraten een vloeibaar middel aanbrengen. Dit geeft echter beslist minder goede resultaten. Men dient de geadviseerde bestrijdingsmiddelen niet toe te passen op of nabij planten.

Bestrijding van mieren binnenshuis:

Wering
Om te voorkomen dat mieren van buiten worden aangetrokken, dient men levensmiddelen die aantrekkelijk, zoals jam, suiker e.d. te bewaren in goed gesloten potten of bussen. Om te voorkomen dat ze de woning kunnen binnendringen, dienen naden en kieren bij ramen en deursponningen met daarvoor geschikt materiaal te worden gedicht.

Bestrijding
Enkele exemplaren kan men verwijderen met de stofzuiger. Mocht men geregeld enkele mieren zien lopen, dan kan men deze eventueel bestrijden met mierenlok- doosjes. Deze hebben meestal maar beperkt succes. Bij grote aantallen mieren in gebouwen kan men een “naden- en kierenbehandeling” uitvoeren met een vloeibaar insecticide. In huis moet de poedermethode ten sterkste worden ontraden.

N.B. Zorgen dat contact met levensmiddelen is uitgesloten.

Een bestrijdingsactie tegen de gevleugelde koninginnen en mannelijke exemplaren in de periode waarin de bruidsvlucht plaatsvindt, is niet goed mogelijk omdat deze dieren éénmalig uit het nest komen en in alle mogelijke richtingen uitzwermen.

Tropische mierensoorten, zoals b.v. de faraomier (De faraomier (werkster) is bruingeel, heeft een donkergekleurde achterlijfspunt en is slechts 2,2 – 2,6 mm. lang), moeten volgens een andere methode worden bestreden. Zij zijn ook ‘s winters actief. In bovengenoemde gevallen dient de soort te worden vastgesteld.

Mieren in huis?